พันธกิจของรมรม

1. เสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันที่ดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณะฯ 
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3. เชิดชู ช่วยเหลือ เกื้อกูล ศิษย์เก่า 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศิษย์ปัจจุบันและการดำเนินงานของคณะ 
5. ร่วมสร้างประโยชน์เพื่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Free

$0

/ Month
Viverra nulla adipiscing sit integer diam nulla aliquam nunc enim arcu eget.
Basic

$2.4

/ Month
Pellentesque mi in diam pretium malesuada commodo viverra.
Full Access

$4.0

/ Month
Congue condimentum aliquam id eu pellentesque mattis lectus.
Fitness Community

A caring fitness community to help you stay on track.

Nibh amet feugiat ornare leo morbi euismod pellentesque duis id eu viverra ipsum est, et scelerisque quisque feugiat condimentum morbi mi massa dis vitae.

0 K+
Active Users
0 K+
Total Download
0 +
Fitness Videos
0 +
Diet Menus