กิจกรรมชมรม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรม COSCI Alumni Reunion 2024: Hula Cruise (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 67 ตั้งแต่ 14.30 น.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ใกล้สะพานกรุงธน, MRT สิรินธร)
แผนที่ : https://goo.gl/maps/Aip8Lw4eEyRSYM1i6

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรม COSCI Festival 2024 :
COSCI Alumni Job Fair 2024

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ COSCI Digital Space ชั้น 1
อาคารปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
เวลา 09.30 – 16.00 น

แผนที่ : https://goo.gl/maps/wZnJR6RK3Zav56HA7

กิจกรรม COSCI Alumni Job Fair

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น.
ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาล้ยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แผนที่ : https://goo.gl/maps/wZnJR6RK3Zav56HA7

COSCI Alumni Reunion : Super Bowl Party

วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 66 ตั้งแต่บ่าย 3 เป็นต้นไป
ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท (เอกมัย)
แผนที่ : https://goo.gl/maps/XZb8go8GM8LbmtpA7

กิจกรรม COSCI Alumni Course x Biz Networking

วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 66 ตั้งแต่ 12.45 น.
ณ บริเวณชั้น 1 ตึก COSCI (ริมคลองแสนแสบ)
แผนที่ : https://goo.gl/maps/wZnJR6RK3Zav56HA7

กิจกรรม COSCI Alumni Reunion : On Cruise

วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 65 ตั้งแต่บ่าย 3 โมงครึ่ง
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ใกล้สะพานกรุงธน, MRT สิรินธร)
แผนที่ : https://goo.gl/maps/Aip8Lw4eEyRSYM1i6