กิจกรรมให้ความรู้ จับคู่เครือข่ายทางวิชาชีพ Business Matching

🙏ขอขอบคุณทุกความสนใจจากศิษย์เก่า COSCI 🙏กับ “กิจกรรมให้ความรู้ จับคู่เครือข่ายทางวิชาชีพ”

ครั้งแรกกับงานเสวนา ที่มาพร้อมกับกิจกรรม 🔵 “Business Matching” 🔵 เพื่อทำให้เครือข่ายทางวิชาชีพของชาวศิษย์เก่า COSCI แข็งแกร่งขึ้น

🗓️ เสาร์ที่ 26 ก.พ. 65 🗓️ ผ่าน zoom.us และลุกลามไปยัง Gather จนมืดค่ำ

🙏 ขอขอบคุณวิทยากร พี่อาร์ท และพี่ฮง
🙏 ขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการ พี่พงษ์ และพี่โอ๊ต
🙏 ขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าฯ ศิษย์เก่าทุกคนจากทุกสายงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ชมรมศิษย์เก่าขอน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงกิจกรรมศิษย์เก่าให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ขอสัญญาว่าโอกาสหน้า พวกเราจะทำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้ศิษย์เก่าจากทุกสายวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วม พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงต่อไปยอดไปยังโอกาสการทำงานอื่น ๆ ทั้งภายในศิษย์เก่าด้วยกัน และศิษย์ปัจจุบันต่อไป

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ : กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า (ระยะที่ 1)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ